Uw persoonlijke online Virtual Assistant

Zorgadministratie

Een professionele zorgadministratie is van groot belang voor elke zorgverlener.

Juiste en betrouwbare administratieve gegevens zijn onmisbaar om goede zorg aan de cliënt te verlenen, maar ook voor uw praktijk om te voldoen aan de gestelde eisen en (tijdige) financiering van de geboden zorg veilig te stellen.

Iedere praktijk heeft tot doel optimale zorg te bieden aan de cliënt en ziet daarnaast de geleverde zorg graag vergoed worden door de zorgverzekeraar, binnen een redelijke termijn en zonder dat de administratie u onnodige hoofdbrekens kost. 

Astrid Assists  kan u administratieve ondersteuning bieden bij de juiste registratie rondom de cliënt en helpen u bij uw zorg- en financiële administratie. 

Het is daarbij wel van belang dat u beschikt over een zorgregistratiesysteem / DBC registratie-software en een ROM-applicatie welke toegang biedt tot een externe medewerker.

 Ik kan u ondersteuning bieden bij:

  • Juiste cliëntregistratie
  • Controle op verzekeringsgegevens
  • Controle op volledigheid dossier
  • Valideren DBC’s
  • Tijdig, volledig en juist aanbieden van declaraties bij de zorgverzekeraars
  • Controleren of er voldoende budget ruimte is bij de desbetreffende zorgverzekeraar
  • Ondersteuning ROM-metingen
  • DIS aanlevering
  • Indien gewenst ondersteuning bij het redigeren van intakeverslagen, correspondentie aan huisarts en/of cliënt etc.