Welkom bij Astrid Assists

Ondersteuner van ondernemingsraden


Ambtelijk secretaris nodig?

Als  ondersteuner van de ondernemingsraad kan ik u helpen bij: 

 • Beleid en beleidsontwikkeling
 • Strategisch beleid
 • OR-beleid en de uitvoering daarvan
 • Schrijven van beleidsnotities en advies- /instemmingsbrieven schrijven namens de OR


Meerwaarde van een ambtelijk secretaris

OR-leden worden gekozen door medewerkers van een organisatie. Dit geldt niet voor een ambtelijk secretaris. Deze wordt aan de OR toegevoegd. Een ambtelijk secretaris maakt dus geen deel uit van de OR, maar werkt voor de OR. 

Wat kan een ambtelijk secretaris voor de OR betekenen?

Een ambtelijk secretaris kan op verschillende manieren worden ingezet. Het is belangrijk om als OR eerst na te gaan waar behoefte aan is en of een ambtelijk secretaris daarbij past. Er zijn verschillen tussen ambtelijk secretarissen en de taken die zij oppakken. Een ambtelijk secretaris kan ondersteunen bij:


 • het optimaliseren van het secretariële proces van de OR
 • ervoor zorgen dat de OR zich volledig kan richten op de inhoud
 • procedures en processen bewaken
 • als informatiebron fungeren voor (nieuwe) OR-leden en bestuurder op gebied van wet- en regelgeving
 • een bijdrage leveren aan de professionalisering van de OR, zowel richting de bestuurder als richting de achterban
 • een neutrale factor vormen in het overleg tussen OR en bestuurder
 • een constante factor bij wisseling van de OR-wacht zijn
 • een vast aanspreekpunt voor en van de OR zijn
 • ik ben op freelancebasis efficiënt en flexibel inzetbaar


Voordelen van een Ambtelijks Secretaris

 

Het belangrijkste voordeel van een AS is dat alle OR-leden zich volledig kunnen richten op de inhoudelijke kant van de OR- of Overlegvergadering. Als ambtelijk secretaris draag ik de zorg  voor het verslag en de afspraken- en besluitenlijst. Verder kan ik veel voorbereidend werk van de OR-leden uit handen nemen door het verzamelen en verstrekken van de benodigde, achterliggende informatie over een te behandelen onderwerp. Op die manier kan  de OR zich volledig op de inhoud richten en daarmee goed beslagen ten ijs komt in het overleg met de bestuurder.

De bestuurder heeft doorgaans ook voordelen van het hebben van een ambtelijk secretaris. Doordat de OR zich weer ten volle kan richten op de inhoudelijke uitvoering van zijn taken, kan de OR voor de bestuurder als overlegpartner interessanter worden.


Professionalisering van OR

Een ambtelijk secretaris kan aan de professionalisering van de OR bijdragen. Een ambtelijk secretaris zorgt dat de OR een gelijkwaardige en gewaardeerde overlegpartner voor de bestuurder is. Een ambtelijk secretaris heeft een onafhankelijke rol en is meestal een vast aanspreekpunt voor de OR, de achterban en de bestuurder. Een ambtelijk secretaris zorgt voor continuïteit in het medezeggenschapsproces.

Heeft de OR recht op een ambtelijk secretaris?

OR's kunnen recht hebben op ambtelijke ondersteuning op basis van afspraken met de bestuurder of op basis van de cao. Check daarom of uw cao ook zo’n faciliteit aan de OR toekent.


Bij Astrid Assists bent u aan het juiste adres! 

 Gebruikmaken van de services van Astrid Assists biedt een aantal voordelen:

 • Ik werk op ZZP basis. U hoeft zelf geen personeel in dienst te nemen. U betaalt een vast uurtarief voor een vast aantal uren per maand. Zo nodig kunt de uren omhoog of omlaag bijstellen, al naar gelang de benodigde assistentie. Op die manier houdt u uw kosten inzichtelijk en laag.  Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of voor het doornemen van uw wensen.   
 • Vanuit mijn thuiskantoor in Meppel ga ik voor u aan de slag – dat scheelt u ruimte. Hoewel op afstand, ben ik altijd persoonlijk en betrokken. Bij vergaderingen en overleggen ben ik uiteraard ook face to face inzetbaar. 


OR ondersteuning


Als ambtelijk secretaris kan ik het MZO ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie ten behoeve van een eigen beleidsplan. Het OR-beleid evalueren en toetsen. Een artikel 24 overleg organiseren om op effectieve wijze doelen en prioriteiten te kunnen bepalen.Persoonlijke ondersteuning


Bij mij bent u verzekerd van uitstekende dienstverlening. Het is mijn missie om voor elke klant een goede oplossing te leveren, en zo nodig iets geheel nieuws te bedenken. Ik bied u de persoonlijke ondersteuning die u wenst. 


 Organiseren


Organiseren zit me in het bloed. Ik help u graag met het tot in de puntjes regelen van uw evenement of bijeenkomst. Mensen met wie ik samenwerk komen graag bij mij, omdat ze weten dat ik altijd een stapje extra doe.  Meer weten over mij? 

Klik hier om meer weten over Astrid

Klik hier om meer weten over kennis en kunde 

E-mailen
Map
Info